Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

THIÊN ĐIỂU


Thiên Điểu còn được gọi là con Thiên Điểu, không có nhánh, thân thẳng và cứng cáp, thường được sử dụng cho các bình hoa lớn và đặc biệt làm hoa tặng cho phái nam vì nét mạnh mẻ của nó.

Không có nhận xét nào: