Thứ Bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2007

CÂY CỎ NÚT ÁO


Là một loài cỏ dại, có lẻ vì nó giống nút áo nên người ta gọi nó là Cỏ Nút áo.
Cỏ nút áo có độ bền trung bình, do thân mỏng manh và hình dáng của nó nên trong cắm hoa thường đ ược sử dụng làm hoa đệm.

Không có nhận xét nào: